گوهرشناسی

نقش گوهرشناسان در صنعت طلا

گوهرشناسی علمی است که به مطالعه در مورد گوهرها و مسائل بنیادین در ارتباط با آن‌ها از قبیل: شکل، پیدایش، منشأ و مشخصات فیزیکی می‌پردازد که برای تعیین هویت گوهرها کاربرد دارند. این علم زمین‌شناسی و شاخه‌ای از کانی‌شناسی است. به‌عبارت دیگر، گوهرشناسی مطالعه سنگ‌های قیمتی طبیعی و مصنوعی و مواد جواهر را شامل می‌شود. گوهرشناسان […]